.výcvik psov.

"Neexistujú zlí psy, existujú len zlí psovodi."

Pre našich členov a verejnosť organizujeme kurzy zamerané na výchovu a výcvik psa. Našim cieľom je dosiahnuť čo najideálnejšie začlenenie psa do prostredia v ktorom žije, či už je to byt, rodinný dom v obci alebo dvor na samote.


Ďalší cieľ, ktorý sledujeme pri všetkých našich aktivitách, je rozvíjať pozitívny vzťah ľudí ku psom, a to aj u detí a mládeže.

Počas našich výcvikov používame metódu pozitívneho podmieňovania, vhodné správanie podporujeme okamžitou odmenou v podobe pochvaly, maškrty, pozornosti, hračky alebo čohokoľvek čo má psík rád.

 

Socializácia

Nácvik správania sa psa v meste, v hluku, v množstve ľudí a/alebo iných psov, áut, bicyklov..

Základná poslušnosť

Nácvik privolania psa, ovládania psa na vôdzke, príkazov sadni, ľahni, vstaň a nácvik odloženia psa

Agility

Nácvik prekonávania prekážok pod vedením psovoda (skokové prekážky, kruh, kladina, šikmá stena, tunel, slalom a pod.)

Výcvik bez prítomnosti majiteľa psa

Tento typ výcviku je vhodný pre majiteľov, ktorí nemajú dostatok času alebo skúseností v oblasti výcviku psov a výcvik svojho psa chcú zveriť do rúk skúseného výcvikára.

Výcvik obrany

Počas výcviku obrany sa rozvíja lovecký pud psa, upevňuje sa jeho sebavedomie. Pri nácviku sa v žiadnom prípade nepodporuje agresivita psa.

Individuálny výcvik

Individuálny výcvik je určený majiteľom psov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu dochádzať na skupinové tréningy, alebo majú špeciálne požiadavky na výcvik (napr. naučiť psa len jeden či dva dôležité povely alebo napraviť problémové správanie psa).

Výcvik šteniatok

S výcvikom psa je vhodné začať v 3 – 4 mesiacoch veku šteňaťa. Takto staré šteňa má už celkom dobre vyvinutú koordináciu pohybu, je schopné sústrediť sa dlhšiu dobu na nejakú činnosť, vnímať súvislosti. V tomto veku je šteňa veľmi vnímavé a teda aj dobre vychovateľné.

Odburávanie nežiadúceho správania psa

Odstraňovanie problémového správania psov môže byť veľmi rýchlou alebo naopak veľmi zdĺhavou záležitosťou.
Najčastejšie ide o hryzenie členov domácnosti, agresiu voči ľuďom a psom, nežiadúce štekanie, škrabanie, ničenie predmetov, extrémnu bojazlivosť.

 

©2021 by Ľubovnianske psíky. Proudly created with Wix.com

Tento web byl vytvořen v editoru webových stránek od
.com
. Vytvořte si svůj vlastní ještě dnes.
Začít