.členstvo v OZ.

ako sa stať členom KK & KS

Členstvo v OZ je dobrovoľné.


Členom sa môže stať každá fyzická osoba od 10 r


Nový záujemca o členstvo v OZ vyplní prihlášku za člena, udelí súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu svojho členstva a uhradí prvý členský príspevok. O jeho prijatí rozhodne výbor OZ.

Výhody členstva: členovia OZ neplatia jednorazové vstupy do areálu, môžu sa zúčastniť na plánovaní, činnosti a realizácii aktivít OZ, majú možnosť prenajať si areál kynologického klubu za symbolický poplatok,  členovia OZ platia nižší poplatok na akciách organizovaných kynologickými organizáciami, psí "hotel", atď. 

>> PRIHLÁŠKA za člena <<

>> SÚHLAS so spracovaním osobných údajov<<

 

©2021 by Ľubovnianske psíky. Proudly created with Wix.com

Tento web byl vytvořen v editoru webových stránek od
.com
. Vytvořte si svůj vlastní ještě dnes.
Začít